การเข้าใช้งาน Sirindhorn School LMS

การเข้าใช้งาน Sirindhorn School LMS

by ครูใหญ่ Sirindhorn School LMS -
Number of replies: 0

ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ E-learning Sirindhorn School LMS ครู นักเรียนและบุคลากร สามารถเข้าใช้ได้โดยใช้ E -mail ของโรงเรียนสิรินธร ที่ได้รับ